Pogoji poslovanja

Dobrodošli na spletni strani RD.si, last podjetja RD d.o.o., Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za naše storitve in izdelke.

Splošni pogoji poslovanja

Na naši spletni strani nudimo vrsto različnih informacij glede našega prodajnega programa, kakor tudi storitev, ki jih nudimo. Vse storitve in izdelki iz našega prodajnega programa so naš izdelek ali pa smo za prodajo pooblaščeni kot zastopnik z ustreznimi dovoljenji proizvajalcev (principalov).

Vse informacije, ki jih boste našli na naši spletni strani, so plod naših izkušenj in znanja. Tehnični podatki ter podatki o cenah so veljavni v trenutku sestavljanja posameznega seznama in so objavljeni informativno. V primeru zanimanja za naše storitve ali izdelke boste vsakokrat prejeli specifično ponudbo, ki bo vsebovala trenutno veljavne ali dogovorjene prodajne pogoje.

Kupec oz. naročnik opreme in storitev iz našega prodajnega programa je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila ali povpraševanja..

Kupec z naročilom potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

RD d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

RD d.o.o. in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev, navedenih na konkretni ponudbi. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

Pridržujemo si pravico, da v primeru, ko storitev ali opreme ne moremo dobaviti na za nas sprejemljivo ugoden način, prejeto naročilo zavrnemo.

Lastnik in upravljalec portala

Lastnik in upravljalec portala RD.si je podjetje RD d.o.o. Ljubljana, Štebijeva 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Registracija pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Vpis v register dne 07.11.1990, SRG 94/13782.

Matična številka: 5435447

Zavezanci za DDV: DA

DDV ID številka: SI21691959

Osnovni kapital: 18.776 EUR

Osnovna dejavnost: 46.140

Komercialni pogoji

Na našem portalu objavljene cene so informativne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene, navedene na izdani konkretni ponudbi opreme in/ali storitev.

Ugodne ponudbe, razprodaje in akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdlje do navedenega roka.

Konkretna ponudba, ki jo boste pridobili na zahtevo, bo vsebovala trenutno veljavne ali vnaprej dogovorjene pogoje, kar velja tako za cene kot način dostave.

Izvedba naročila

Naročilo in postopke za dobavo bomo aktivirali takoj po prejemu ustreznega naročila oz. naročilnice. Naročilnica je lahko posredovana v fizični ali elektronski obliki na naš email naslov.

Potrjena ponudba, vrnjena na naš naslov v fizični ali elektronski obliki, velja kot naročilnica.

Način plačila

Plačilo po predračunu

Glede na naše predhodno sodelovanje in možnost obstoja medsebojne pogodbe je prednostni način plačila plačilo s predračunom na osnovi konkretne izdane ponudbe. Način plačila bo vsakokrat eksplicitno naveden na izdani ponudbi. Ponudba bo vsebovala tudi predviden čas dobave opreme oz. storitve, ki ga bomo ocenili po svojih najboljših močeh glede na trenutno veljavne informacije s strani dobaviteljev.

Plačilo po povzetju

Plačilo po povzetju za opremo iz našega prodajnega programa ni možno, razen v primeru nakupa preko spletne trgovine UNIStore.si, če je pri posameznih izdelkih tako navedeno.

Plačilo z gotovino ali kartico

Gotovinske prodaje nimamo, zato plačilo naše opreme ali storitev z gotovino ni možno.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo (elektronsko naročilo) skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da v štirinajstih dneh od prejema blaga na naš elektronski kontaktni naslov nedvoumno sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba posebej navesti razlog za svojo odločitev. V takem primeru je potrebno blago vrniti na naš naslov takoj oz. najkasneje v roku 14 dni od dneva sporočila. Vplačano kupnino bomo kupcu vrnili najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila oz. nemudoma po prejemu vrnjenega blaga ali dokaza o pošiljki na naš kontaktni naslov. V primeru, da kupec ne vrne blaga v zakonskem roku 14 dni kljub vračilu vplačila, bomo to dejanje tretirali kot krajo blaga in proti kupcu sprožili ustrezne postopke.

Vrnjeno blago mora biti neuporabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži ter nespremenjeni količini. Izjema so primeri, ko je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Če kupec vrne blago v dodatno poškodovani embalaži, se strinja, da se mu zaračuna zmanjšanje vrednosti blaga, ki ga vrača. Za poškodovanje embalaže štejejo poškodbe, ki z izjemo odprtja embalaže za pregled blaga nastanejo dodatno, bodisi zaradi malomarnosti ali napačnega ravnanja (zmečkanine, politje, raztrganine, ipd).

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.

Vse informacije oz. sporočila v zvezi z odstopom od pogodbe ali pritožbo, povezano z oddajo in obdelavo naročila ali dobavo in zaračunavanjem blaga ali storitev, lahko kupec sporoči neposredno na naš kontaktni naslov. Ob tem mora nujno navesti osnovne podatke:

  • ime, priimek in kontaktne podatke (telefon), na katere se lahko obrnemo v pritožbenem postopku
  • številko naročila
  • opis pritožbe

Po prejemu sporočila vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali ter pričeli z aktivnim reševanjem nastale težave.

Stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne več po poteku dveh let od prejema blaga. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu takoj vrniti blago, s čimer prodajalcu omogoči, da prijavo pregleda oz. preveri. Obvestilo o napaki mora potrošnik prodajalcu sporoči z elektronskim sporočilom na naš kontaktni naslov.

Če javljena stvarna napaka ne bo sporna, bomo reklamacijo rešili v roku 8 dni od prejema sporočila oz. prejema blaga v pregled. V primeru sporne prijave bomo kupcu v enakem roku odgovorili in poskušali najti razlog za težave.

Pritožbe

Morebitne pritožbe glede oddanih naročil, dobave izdelkov, kvalitete izdelkov ali drugih nesporazumov lahko kupec neposredno odda na naš kontaktni naslov.

Vse prejete pritožbe bomo obravnavali v najkrajšem možnem času in se potrudili najti najboljšo rešitev.

Avtorske pravice

Objavljene vsebine in tehnologije so last RD d.o.o. ali pa so prevzete v uporabo z ustreznim licenciranjem, ki dovoljuje uporabo, objavo in nastopanje s svojim imenom. Kakršno koli kopiranje vsebine ali podatkov brez izrecnega dovoljenja RD d.o.o. je prepovedano.

Dobavitelj ali uporabnik z morebitno objavo svojih vsebin dovoljuje RD d.o.o. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov.

Dovoljenje za uporabo

Uporabniki lahko vsebine in storitve uporabljajo skladno z zgoraj navedenimi pogoji poslovanja. Za druge oblike uporabe vsebin je potreben predhoden dogovor z upraviteljem. Razen za splošnp dokumentacijo (prospekti in podobno) je izrecno prepovedano:

  • kraja ali kopiranje baze podatkov, v celoti ali njenih delov
  • vsako kopiranje, spreminjanje ali distribuiranje vsebin, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo,
  • spreminjanje ali vključevanje spletne strani v okvir druge spletne strani,
  • posnemanje ali izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu in imenu upravitelja,
  • uporaba avtomatiziranih poizvedb (pajki, roboti, itd), razen za spletne iskalnike,
  • uporaba škodljive programske kode, ki bi kakorkoli škodovala portalu ali ga onemogočala,
  • kakršna koli uporaba portala, ki je v nasprotju za veljavno zakonodajo.

Ob zaznavi katerega koli navedenega dejanja bomo brez izjeme postopali skladno s svojimi pravicami in dolžnostmi.

Kontaktni naslov

Naš kontaktni naslov: info@rd.si